PRŮZKUMY A ODKRYVY
RESTAURÁTORSKÉ PRŮZKUMY VČETNĚ LABORATORNÍCH ANALÝZ

Provádíme odborné restaurátorské průzkumy včetně laboratorních analýz, například stratigrafii barevných vrstev s laboratorním vyhodnocením odebraného vzorku a identifikaci pigmentů (optickou i elektronovou mikroskopií), využití RTG záření, stanovení koncentrace solí v objektu, analýzy maltovin (určení typu pojiva a plniva), identifikace typu nečistot na povrchu kamene, petrografický rozbor (makro- a mikropetrografický popis dle ČSN EN 12407) či stavebně-mykologický a entomologický průzkum dřevěných částí apod.

STAVEBNĚHISTORICKÉ PRŮZKUMY

Vlastníkům nemovitosti chráněné památkovým zákonem zajistíme kromě zmíněných restaurátorských průzkumů také průzkumy stavebněhistorické a odbornou konzultaci z oblasti památkové péče a obnovy objektu.

ODKRYVY - SNÍMÁNÍ SEKUNDÁRNÍCH NÁTĚRŮ A PŘEMALEB

V souladu se zásadami památkové péče snímáme druhotné přemalby z objektů uměleckořemeslné i figurální povahy.

GRAFICKÉ PRÁCE

Provádíme grafické práce klasické i počítačové grafiky.